«

»

Nov 28

ocena pracownika

testy kompetencjidobrze sprawdzają się zarówno w selekcji kandydatów jak i weryfikacji już zatrudnionych pracowników. Dobrze zbudowane testy stanowią wymierną przewagę konkurencyjną dla organizacji. Jednak aby testy działały skutecznie ważne jest aby bazowały podstawom do ich budowy był modele kompetencyjne.

Badania ewaluacyjne to systematyczne badania wartości potwierdzające skuetczność podejmowanych działań w biznesie. Na ich podstawie określa się dążenia na dany czas oraz podstawowy plan gospodarowania. Stosuje się je aby zmaksymalizować wydajność, efekty pracy czy po po prostu profity. Obecnie wiele firm korzysta z tego rodzaju badania a inwestycja zwraca się do 12 miesięcy od momentu zakończenia projektu.

Badania satysfakcji to powszechnie stosowana metody pozyskania informacji o zadowoleniu konsumentów z usług danej firmy. Stosuje się ją również na pracownikach firmy w celu zapoznania się z poziomem zadowolenia oraz opinii w danym sektorze firmy. Przedstawia się je w formie jakościowej i ilościowej w celu poznania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

jest to problem wielu polskich pracodawców. Jak się okazuje około 78 % z nich jest okradanych przez swoich pracowników, a liczby te według specjalistów i tak są zaniżone. Co jednak sprawia, że pracownicy tak nagminnie łamią prawo? Jak mówi przysłowia “okazja czyni złodzieja”, mianowicie ludzie nie odporni psychicznie na sytuacje, w których mogą sięgać po korzyći materialne.

Audyt personalny to nic innego jak ocena stanu funkcjonowania zasobów ludzkich w danej organziacji. Potencjałem firmy są jej pracownicy więc od nich głównie zależą osiągnięcia biznesowe firm. Dlatego firmy powinny okresowo sprawdzać zarówne kwalifikacje swoich pracowników jak zgodność procesów i systemów. Dzięki nim mogą w prosty sposób ocenić czy dana osoba znajduję się na odpowiednim dla niej stanowisku.

Zarządzanie godnościowe to inaczej powiązanie wykonywanych przez daną osobę prac z wyznawanymi przez nią wartościami życiowymi. W rezultacie praca nie służy jedynie zapotrzebowaniu korzyści płynących z zarobków ale również własne potrzeby godnościowe. Efektem tego zabiegu jest zwiększenie zadowolenia z pracy oraz zwiększenie jakości wykonywanego produktu.