«

»

Nov 29

Wszystko o świadectwach energetycznych

Osoby, które sporządzają świadectwa energetyczne muszą spełniać kilka istotnych warunków. Przede wszystkim takie osoby, muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Kolejnym warunkiem jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie uprawnień budowlanych. Dopuszczalne jest odbycie szkolenia i zdanie egzaminu z tego zakresu. Bardzo ważne jest by taka osoba nie posiadała wyroku karnego.

Jeżeli chcemy uzyskać certyfikat energetyczny a nie wiemy gdzie szukać osób zajmujących się sporządzaniem świadectw energetycznych, możemy wspomóc się internetem. Dzięki wyszukiwarce internetowej możemy odszukać oficjalny rejestr osób uprawnionych do wystawiania świadectw energetycznych. Wyszukiwarka umożliwia nam także zasięgnięcie informacji szczegółowych związanych ze świadectwami energetycznymi.

Świadectwo energetyczne muszą posiadać między innymi budynki oddawane do użytkowania oraz takie, które podlegają zbyciu lub wynajmowi, mieszkania czy też lokale wynajmowane w kamienicy. Wymagane jest także, aby budynki, które podlegały modernizacji, powtórnie miały sporządzane świadectwa, gdyż mogła ulec zmianie charakterystyka cieplna budynku. Prócz wyżej wymienionych Rozporządzenie podaje też, które budynki są zwolnione od posiadania świadectwa energetycznego.

Charakterystyka energetyczna w głównej mierze określana jest na podstawie wskaźnika EP. Wskaźnik EP mówi o tym jak wysokie jest zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Jest to energia, której potrzebujemy do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. By poznać dokładnie wartość tej energii musimy ją przeliczyć na energię pierwotną a następnie odnieść do powierzchni budynku.

Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem, który określa jakość budynku pod względem zużycia energii. Dokument ten został wprowadzony w Polsce na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2008. W rozporządzeniu podany został wzór, według którego wypisuje się świadectwa energetyczne. Podano tam także metodę obliczania charakterystyki energetycznej. Świadectwo jest źródłem informacji dla mieszkańców jak i osób, które przeprowadzają kontrolę budynku.